התחדשות נשית - אילה אורי | דיאטנית קלינית

כניסה למערכת הניהול

Quote

מנהלים מניעים עובדים במקל וגזר, מנהיגים עושים זאת בעזרת חזון
והשראה

~ אנונימי ~
Next